فایل دامپ سامسونگ SM-J100h

فایل دامپ سامسونگ SM-J100h

فایل دامپ سامسونگ SM-J100h

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل دامپ سامسونگ SM-J100h  جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1rom2-rom3extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

 

---  eMMC Device Information   ----                                

EMMC CID : 90014A4834473262110143C15240B2EE
EMMC CSD : D07F01320F5903FFFFFFFFEF8A4040DA
EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 11/2015 Rev.0x1
EMMC NAME: H4G2b , S/N: 1136742976
EMMC NAME (HEX): 48344732622000
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x08.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
Backup saved: H4G2b _1136742976_20190808_1533.extcsd
---------------------------------------------
Done.

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

توجه:دوستان توجه نمایید که فایل userdataوrom1ویاboot1در داخل باکس ufiدر قسمت userdataقرار میگیرد و در باکس easy jitag در قسمت imageقرار میگیرد

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

 

 

 


خرید آنلاین