فایل دامپ سامسونگ GT-I9060I

فایل دامپ سامسونگ GT-I9060I

فایل دامپ سامسونگ GT-I9060I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل دامپ تست شده ی سامسونگ GT-I9060Iجهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

 

 

---------- eMMC Device Information ----------
EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
EMMC CID : 150100514E5730304D00A439FA2122F4
EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 02/2015 Rev.0x0
EMMC NAME: QNW00M , S/N: 2755263009
EMMC NAME (HEX): 514E5730304D00
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x08.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
Backup saved: QNW00M_2755263009_20160731_1651.extcsd
Searching for partition tables...
Detected GPT over MBR...
Warning: Header Size = 512 (expected 92)
Medium UUID: 52444E41-494F-2044-4D4D-43204449534B
Warning: Entries Count = 128
MMCBLK0P0 (SBOOT) Range: [0X400000,0X5FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P1 (SBOOT2) Range: [0X600000,0X7FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P2 (WFIXNV1) Range: [0X800000,0X8FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P3 (WFIXNV2) Range: [0X900000,0X9FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P4 (TDFIXNV1) Range: [0XA00000,0XAFFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P5 (TDFIXNV2) Range: [0XB00000,0XBFFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P6 (WDSP) Range: [0XC00000,0XFFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P7 (MODEM) Range: [0X1000000,0X17FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P8 (MODEM2) Range: [0X1800000,0X1FFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P9 (TDDSP) Range: [0X2000000,0X23FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P10 (FOTA_SIG) Range: [0X2400000,0X24FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P11 (WRUNTIMENV1) Range: [0X2500000,0X25FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P12 (WRUNTIMENV2) Range: [0X2600000,0X26FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P13 (TDRUNTIMENV1) Range: [0X2700000,0X27FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P14 (TDRUNTIMENV2) Range: [0X2800000,0X28FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P15 (PARAM) Range: [0X2900000,0X2AFFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P16 (EFS) Range: [0X2B00000,0X3EFFE00] ,Len: 1400000
MMCBLK0P17 (PRODNV) Range: [0X3F00000,0X43FFE00] ,Len: 500000
MMCBLK0P18 (RESERVED2) Range: [0X4400000,0X44FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P19 (KERNEL) Range: [0X4500000,0X54FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P20 (RECOVERY) Range: [0X5500000,0X64FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P21 (CSC) Range: [0X6500000,0X12CFFE00] ,Len: C800000
MMCBLK0P22 (SYSTEM) Range: [0X12D00000,0X5DCFFE00] ,Len: 4B000000
MMCBLK0P23 (HIDDEN) Range: [0X5DD00000,0X65CFFE00] ,Len: 8000000
MMCBLK0P24 (USERDATA) Range: [0X65D00000,0X1D10FFE00] ,Len: 16B400000
Done...Presets has been updated...

Done.

  

                                       فلش تبلت چینی    توجه:قابل رایت با انواع پروگرمر هارد شامل EASY JITAG-UFIو....

فلش تبلت چینیتوجه:حجم دامپ512MB می باشدوحجم فایل جهت دانلود120MBمیباشد 

فلش تبلت چینیتوجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

فلش تبلت چینیتوجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>


خرید آنلاین